Door Ton Peters | maandag 09 september 2019 - 10:00

WAB, 5 belangrijke wijzigingen voor het mkb op een rij

wab-socialDe Wet Arbeid in Balans (WAB) in een feit. De wet zal vanaf 1 januari 2020 in werking treden. In hoofdlijnen houdt de WAB in dat de verschillen tussen vast werk en flexwerk verkleinen. Dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. In dit blogartikel zetten we 7 belangrijke wijzingen op een rij.

  1. Recht op transitievergoeding vanaf eerste werkdag
  2. Negende ontslaggrond- cumulatiegrond
  3. Ketenregeling wordt verruimd
  4. Aangescherpte regels rondom payrolling
  5. Positie oproepkrachten versterkt

1. Recht op transitievergoeding vanaf eerste werkdag

Het recht op transitievergoeding wijzigt. Nieuw in de wet is dat werknemers vanaf de eerste werkdag al aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. De opbouw start al tijdens de proeftijd. Dus als je afscheid neemt van iemand tijdens de proeftijd ben je dus ook een transitievergoeding verschuldigd. Daarnaast geldt de regeling ook voor uitzendkrachten.

 

2. Negende ontslaggrond- cumulatiegrond

De wet bepaalt wat een redelijke grond voor ontslag is. De rechter mag een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Onder de nieuwe wet WAB is een mix van verschillende ontslaggronden ook mogelijk. Daarom is er vanaf 2020 een negende ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond bijgekomen. De combinatie van bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding is dan voldoende om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, ook als beide gronden niet volledig worden bewezen.

Download Whitepaper

 

3. Ketenregeling wordt verruimd

Met de WAB wordt de maximale duur van de keten teruggebracht naar drie jaar (in overeenstemming met de wetgeving van voor de WWZ). Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie. Daarnaast is voor specifieke functies of seizoenswerk nog de mogelijkheid om per CAO een uitzondering te maken op de maximale duur van de onderbrekingsperiode. Ook komt er nog een uitzondering voor invalkrachten in het primair en bijzonder onderwijs bij vervanging wegens ziekte.

 

4. Aangescherpte regels rondom payrolling

Werknemers die op payrollbasis werken krijgen onder de WAB dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. Dit betekent dat payrolling nog wel kan worden ingezet, maar minder flexibel en duurder wordt omdat ook rekening gehouden moet worden met alle andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien zal er per 1-1-2021 ook een beter dan het huidige pensioen betaald moet worden.

 

5. Positie oproepkrachten versterkt

Met de nieuwe WAB moet je als werkgever een werknemer minstens vier dagen van tevoren oproepen en laten weten wanneer en voor hoeveel uur. Dit biedt meer zekerheid voor de werknemer omdat hij beter weet waar hij aan toe is. Als werkgever moet je dus goed kunnen plannen, als je minder dan vier dagen vóór de werkzaamheden afzegt, dan moet je toch uitbetalen.

 

Wees voorbereid!

Elke organisatie met personeel krijgt vanaf 1 januari 2020 met de Wet Arbeid in Balans te maken. In deze whitepaper lees je met welke overige veranderingen je als mkb-ondernemer rekening moet houden!

Download Whitepaper

Onderwerpen: Wet arbeidsmarkt in balans, WAB