Door Pascale Petiet | maandag 15 juli 2019 - 08:48

Kwart van de mkb-ondernemingen zoekt externe financiering

Van alle mkb-ondernemingen heeft 24% behoefte aan nieuwe externe financiering. Het gaat hierbij om vreemd vermogen of om eigen vermogen dat buiten het bedrijf, of het eigen geld van de ondernemer, wordt gezocht.  Het mkb zoekt vooral externe financiering om te kunnen uitbreiden: meer dan een derde gebruikt het verkregen geld Kwart Mkb'ers zoekt externe financieringom bestaande activiteiten op een grotere schaal uit te kunnen voeren. Gevolgd door werkkapitaalfinanciering (vooral voor kleinere bedrijven) en vernieuwing van het bedrijf door nieuwe activiteiten op te zetten. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor 2018 van het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 

De Financieringsmonitor 2018

De jaarlijkse Financieringsmonitor toont de resultaten van een digitale enquête onder 5.200 mkb-bedrijven. Met de resultaten van de enquête wordt de zoektocht van het mkb naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht. De uitkomsten gelden voor de periode juli 2017 tot juli 2018. Daarnaast schetst de Financieringsmonitor de recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor vijf financieringsvormen: banklening, crowdfunding, factoring, leasing en private equity.

Slaagkans financiering kleinst bij kleine mkb-bedrijven

Van alle mkb-bedrijven die een financieringsaanvraag doen, slaagt 84% erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80% voor de groep microbedrijven tot 93% voor middenbedrijven. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99% procent van de aanvragen leidt tot financiering.

De kans op een succesvolle aanvraag hangt vooral samen met de omvang en de financiële gezondheid van het bedrijf. De ICT en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Zij kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden.

Banklening favoriet bij mkb’ers

Ondernemers in het mkb die financiering nodig hebben, gaan traditioneel naar de bank. Eind 2018 hadden de Nederlandse grootbanken volgens De Nederlandsche Bank €127 miljard uitstaan aan kredieten. Banken zijn wel voorzichtiger geworden, in de nasleep van de crisis is veel afgeboekt op oninbare leningen. Hierdoor is de risicobeoordeling in het belang van zowel bank als klant aangescherpt en de dienstverlening veranderd. Zo is de vaste accountmanager voor kleinere klanten verdwenen en aanvragen voor kleine kredieten worden in eerste instantie veelal digitaal ingediend. Tegelijkertijd hebben banken het proces eenvoudiger, efficiënter en transparanter gemaakt, wat juist ook garandeert dat de bank dit klantsegment blijft bedienen.

 

Mkb-financiering zonder de bank

Wil je een banklening krijgen, dan moet je bedrijf financieel gezond zijn en vooral ook groot genoeg, zo leert de praktijk. Maar welke alternatieven zijn er als je geen akkoord van de bank krijgt? Of een extra lening zoekt buiten de bank om? In onze mkb financieringsgids gaan we uitgebreid in op alle mogelijke vormen van financiering voor het mkb waaronder crowdfunding en factoring.

Download de gids

Onderwerpen: financiering