Door Pascale Petiet | maandag 23 september 2019 - 13:58

AVG, wat moet een mkb’er ermee?

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation genoemd) van kracht ging. Daarmee verving de AVG de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hoe zat het ook alweer met die AVG en wat moet je er als MKB-ondernemer mee?

AVG, wat moet de mkb'er ermee?

Wat houdt de AVG in?

De AVG houdt in dat bedrijven voortaan nauwkeuriger om moeten gaan met het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens. Je moet nu kunnen aantonen waarvoor je gegevens van (potentiële) klanten gebruikt en hoe lang je deze gegevens bewaart. Ook kan een klant of relatie je vragen om hun persoonsgegevens in te zien en op verzoek te verwijderen. Als bedrijven zich niet aan de AVG houden, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dit bestraffen met hoge boetes.

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor álle ondernemers die persoonsgegevens verwerken. Dus voor zzp’ers, kleine mkb’ers, grote mkb’ers en multinationals. Maak niet de fout te denken dat jij door de mazen van de wet kunt zwemmen omdat je een klein bedrijf hebt.

AVG  is zeer complex

Sinds de inwerkingtreding zijn er al duizenden klachten binnengekomen over eventuele schendingen van de AVG. Ook blijkt er nog steeds veel vraag naar extra informatie. Het AP heeft het afgelopen half jaar zeker 10.000 vragen beantwoord. Je aan de AVG houden is echter niet zo makkelijk, zelfs de Belastingdienst had het zwaar. Zij handelden in strijd met de AVG door BSN-nummers te verwerken in het btw-identificatienummer van zzp’ers. Hoe zit het met jouw compliancy? 

AVG stress

Ondanks dat we een jaar verder zijn, worstelen mkb-ondernemers nog steeds met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aldus ondernemersorganisatie ONL. Zij krijgen signalen dat veel kleine ondernemers niet weten hoe ze aan de privacyregelgeving moeten voldoen. Berichten over controles rondom AVG-verplichtingen en boetes zorgen voor groeiende bezorgdheid bij ondernemers. 

Aan de slag met de AVG

Het gaat vooral om bewustwording. Vraag jezelf af: worden er persoonsgegevens verwerkt in mijn bedrijf? Zo ja, welke gegevens zijn dit? Met welk doel worden ze verwerkt? Wat houdt die verwerking precies in? En waar worden de gegevens bewaard?

Onze belangrijkste tip: loop je AVG-processen na en breng deze waar nodig op orde. Stel prioriteiten en maak keuzes om compliant te werken. Zie de AVG-wetgeving niet als een bedreiging maar als een kans om flink de bezem door je bestaande processen te halen. En besef dat klanten eerder kiezen voor bedrijven die werk maken van privacy. Je hebt dan zeker een streepje voor op de concurrentie.

AVG MKB e-book

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van privacy en compliance. Welke boetes legt de Autoriteit Persoonsgegevens op en waarom? Zo krijg je steeds meer informatie over wat de complexe AVG-uitgangspunten in de praktijk inhouden.

Voor meer ins en outs van de privacywetgeving AVG kun je ons e-book downloaden. Hierin vind je kort en bondig weergegeven wat de AVG voor het mkb inhoudt en welke maatregelen jij als ondernemer moet treffen.

New call-to-action

 

 

Onderwerpen: AVG