Door Pascale Petiet | zondag 28 juli 2019 - 08:45

9 Belastingwijzigingen voor ons allemaal:in een notendop

Belastingwijzigingen voor ons allemaal in een notendop Er ligt een dik pakket genaamd Belastingplan 2019. Er staat zoveel in dat je door alle euro’s het geld haast niet meer kunt zien. Er zijn een aantal belastingwijzigingen in het belastingplan opgenomen die voor ons allemaal van invloed zullen zijn. In dit blogartikel zetten we de 9 voornaamste wijzigingen op een rij: 

1. Tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting

Momenteel zijn er vier tariefschijven voor de inkomstenbelasting. In het nieuwe Belastingplan wordt dit in 2021 verlaagd tot twee schijven. Het basistarief wordt 37,05%  en het toptarief 49,5%. Dit tweeschijventarief is vooral voordelig voor werknemers van wie het inkomen momenteel in de 2e of 3e schijf wordt belast. AOW gerechtigden krijgen een drieschijvenstelsel, aangezien zij niet premieplichtig zijn voor de AOW en ANW.

2. Algemene heffingskorting gaat omhoog

Volgens het Belastingplan 2019 komt er een hogere algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting. In 2019 bedraagt deze € 2.477,- en dit wordt geleidelijk verhoogd tot
€ 2.753,- in 2021. De inkomensafhankelijke afbouw tot nihil bij een box 1-inkomen van
€ 68.507,- blijft gehandhaafd.  Over de inkomsten tot € 50.000,- wordt de korting hoger met als gevolg dus minder belasting. Het besteedbaar inkomen neemt toe met maximaal €184,- per jaar. Wie het kleine niet eert...

3.  Arbeidskorting wijzigt

Door een hogere arbeidskorting gaan zelfstandige ondernemers en werknemers die grofweg tussen € 20.000,- en € 60.000,- per jaar verdienen er op vooruit volgens het nieuwe Belastingplan. De maximale arbeidskorting in 2019 bedraagt € 3.399,- en wordt geleidelijk verhoogd tot € 3.941,- in 2021. Voor inkomens tot € 34.060,- wordt het interessanter om meer uren te gaan werken.

4. Tarief aftrekposten voor hogere inkomens wordt verlaagd

Voor huishoudens met een  inkomen  boven de €68.507,- zal de hypotheekrenteaftrek met ingang van 2020 sneller afgebouwd worden. De opbrengst die hieruit voortvloeit, wordt gebruikt om de verlaging van de inkomstenbelasting mogelijk te maken.

 

5. Lage BTW-tarief wordt verhoogd

Sinds 1 januari 2019 is het lage BTW-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dat betekent vooral duurdere boodschappen en meer betalen voor de kapper. Het verhogen van de BTW op groente en fruit was met name een controversiële beslissing omdat gezonde voeding juist gepromoot wordt.

6. Vrijwilligersvergoeding gaat omhoog

In het Belastingplan 2019 is vastgelegd dat vrijwilligers tot €200,- extra belastingvrij vergoed kunnen krijgen. Dat brengt het maximale bedrag per jaar op €1700,-. Het doel is om vrijwilligerswerk te stimuleren. Het betreft een maximum bedrag, een lagere vrijwilligersvergoeding is mogelijk.

7. Fiets van de zaak is aantrekkelijker

De regels voor het privégebruik van een zakelijke fiets worden voor zowel ondernemers als werkgevers versoepeld. Er moet wel 7% van de waarde (adviesprijs) van de fiets bij het inkomen geteld worden. Dit is een milieumaatregel.

8. Energiebelasting

Vervuilende energie zoals gas krijgt een extra heffing, de belasting op schonere energie zoals elektriciteit wordt lager. Het kabinet stelt dat energie een basisbehoefte is. De criteria voor ‘vervuiling’ zijn overigens wel een beetje grijs gebied, net zoals stroom dat ook vaak is...

 

9. 30%-regeling voor werknemers vanuit het buitenland

Een werkgever mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor extraterritoriale kosten. Het is in het Belastingplan 2019 ook mogelijk om 30% van het loon inclusief vergoeding belastingvrij uit te keren. Dan is het overleggen van onkosten niet meer nodig. Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, dient het salaris in 2019 minimaal € 37.743,-. te bedragen.

New call-to-action

Onderwerpen: ib-aangifte, fiscaal, belastingen